Lærere

 

Andreas Jakobsen

Underviser 4. klasse i dansk, filosofi og kommunikation, underviser flere klasser i musik og 7.-8. klasse i geografi/biologi. Andreas er delt kontaktlærer i 4. klasse.

Kontakt: aj@skolenbifrost.dk

 

Betinna Malling

Betina er pædagog i SFO´en. Betina har derudover timer i indskolingen.

Kontakt: ebm@skolenbifrost.dk

 


Claes Bøgelund

Claes underviser i matematik i 6. samt 8.-9. klasse. Han er delt klasselærer i 6. klasse. Claes underviser også i geografi/biologi i 7. og 8.-9. klasse samt i netur/yteknologi i 6. klasse.

Kontakt: cb@skolenbifrost.dk

 

David Henrik Fried

David underviser i fysik/kemi i overbygningen samt i historie, filosofi og religion. David er delt klasselærer i 8.-9. klasse. David har desuden skolens scienceklub.

Kontakt: dh@skolenbifrost.dk

 

 

Hanne Klæbel

Hanne underviser i matematik i 7. og 2. klasse samt i tysk i 5. klasse. Hanne er delt klasselærer i 2. og 7. klasse.   

Kontakt: hk@skolenbifrost.dk

 

Ida Kruse Syhler

Ida er lærerstuderende med faste timer gennem nogle år på Bifrost. Ida underviser i historie i 5. kl samt idræt i 6. og 7. klasse.

Kontakt: iks@skolenbifrost.dk

 

Karsten Zier Bro

Karsten underviser i dansk i 7. og 8.-9. klasse. Han er desuden delt klasselærer i begge klasser. Karsten er stedfortræder for leder på skolen.

Kontakt: kb@skolenbifrost.dk

 

Lisa Amtoft

Lisa underviser 6. klasse i dansk, hvor hun er delt klasselærer. Hun har flere hold i musik, og hun har desuden nogle støttetimer.

Kontakt: la@skolenbifrost.dk

 

Lise Hoffmeyer

Lise underviser i natur-teknologi i indskolingen og understøtter naturoplevelser i SFO-tiden

Kontakt: lh@skolenbifrost.dk

 

Manfred Christiansen

Manfred underviser i tysk og engelsk i flere overbygningsklasser. Manfred underviser desuden i billedkunst og har skolens avisklub.

Kontakt: mc@skolenbifrost.dk

 

Maria Joensen

Maria underviser i bl.a. matematik og er delt klasselærer i 5. klasse. Maria har flere af skolens hold i billedkunst. Maria er støtte i 6. klasse.

Kontakt: mj@skolenbifrost.dk

 

 

Paulina Gifty Sarquah-Djurhuus

Paulina er dansk og klasselærer i 3. og 4. klasse. Paulina underviser desuden i kommunikation, filosofi og andre fag.

Kontakt: pd@skolenbifrost.dk

 

 

Pernille Kepler

Pernille er dansk- og klasselærer i 0.-1. klasse samt naturfags og biologilærer.

Kontakt: pk@skolenbifrost.dk

 

Rasmus Sponholtz

Rasmus er dansklærer og delt klasselærer i 2. klasse. Rasmus underviser desuden i bl.a. filosofi, religion, historie og billedkunst

Kontakt: rs@skolenbifrost.dk

 

Søren Siegumfeldt

Søren er matematiklærer i flere indskolingsklasser og musiklærer i flere klasser på skolen. Søren har sammen med eleverne skrevet skolens sang.

Kontakt: se@skolenbifrost.dk

 

Sara Falkenstrøm Maj

Sara er dansklærer i indskolingen. Hun er pt. på barsel.

 

Camilla Rainer Brodt

Camilla er dansk og engelsklærer i indskolingen. Hun er pt. på barsel

 

Matilde Navntoft

Matilde underviser i 0.-1. Klasse i bl.a. dansk. Hun er pt. på barsel

Ivana Ciompi
Ivana er pædagog i SFO´en. Hun har desuden specialundervisning for enkelte elever.
Kontakt:  ic@skolenbifrost.dk